SREČNE ZGODBE ZA DRUŽINE V RADLJAH OB DRAVI

Podjetje Partner d.o.o. je iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva pridobilo finančno podporo za izvedbo projekta »SREČNE ZGODBE ZA DRUŽINE V RADLJAH OB DRAVI«.

Namen izvedbe projekta izhaja iz ključne ugotovitve, da ima destinacija izrazite sezone. Največji delež nočitev je ustvarjenih v času poletne sezone (avgusta in julija). Iz analize turističnega prometa in obstoječe turistične ponudbe turistične destinacije Radlje ob Dravi lahko povzamemo, da to območje danes še ni turistično razvito in tudi ni prepoznavno kot turistična destinacija. V destinaciji prevladujejo predvsem domači gosti.

Na podlagi teh ugotovitev izhaja temeljna ambicija oz. namen integralnega turističnega proizvoda »Srečne zgodbe za družine v Radljah ob Dravi« v smeri povečanja tako enodnevnih obiskovalcev kot turistov s ciljem zasledovanja dviga povprečne dobe bivanja vsaj na 2 dni.

 

Cilji projekta so:

 • Povečati število in razgibati strukturo obiskovalcev Radelj ob Dravi, tako domačih kot tudi tujih gostov.
 • Podaljšati čas zadrževanja obiskovalcev v Radljah ob Dravi.
 • Oblikovati zaključen in celovit integralni turističen proizvod, usmerjen v družinski turizem, kulturni turizem in pohodništvo ter obogatitev nišne ponudbe za mladino, pohodnike, šole in vrtce.
 • Povečati možnost večdnevnih programov za te ciljne skupine (animacija, počitniški tabori,…).
 • Spodbujanje družin k skupnemu kakovostnemu preživljanju prostega časa, k gibanju v naravi, promocija pohodništva, promocija naravne in kulturne dediščine ter aktivnega načina življenja nasploh. - Nadgradnja projekta v interaktivne vsebine (risanke, filmi), v nove, zahtevnejše poti za starejše otroke (starejšo ciljno publiko) in nadgradnja v izbiro oz. ponudbo večjega števila postaj.
 • Zagotoviti stabilen obisk Radelj ob Dravi skozi vse leto, predvsem pa v zimskem obdobju, povečati tržni delež in prihodke podjetja ter prihodke partnerjev v projektu.
 • Razviti sodoben poslovni model trženja (vključno s postavitvijo vseh digitalnih informacijskih platform), ki bo omogočil optimalen način tržnega komuniciranja s ciljnimi trgi in poslovnimi partnerji in prispeval k učinkovitemu trženju integralnega turističnega proizvoda;
 • V celoti izvesti integralni turistični proizvod »Srečne zgodbe za družine v Radljah ob Dravi« in načrt trženja.

 

Rezultati projekta:

 • Povečati prihodke
 • Povečati prihodke od prodaje na tujem trgu
 • Povečati čisti dobiček podjetja
 • Povečati dodano vrednost na zaposlenega
 • Zaposliti 2 novi osebi

 

Partnerji pri projektu:

 • Primoževa šola doživetij – Nitro  Kope Primož Tertinek s.p.
 • Kulturno športno in turistično društvo Dobrava
 • Ribiška družina Radlje ob Dravi
 • Konjeniško in kinološko društvo Radlje ob Dravi
 • Koroški pokrajinski muzej, Enota Muzej Radlje ob Dravi
 • PERGER 1757 medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo d.o.o.
 • Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si