V srednjem veku so bili lovci z ujedami zelo iskani, cenjeni in spoštovani.Na posestvu sredi polja domuje lovec, ki lovi s pomočjo ptic ujed. Spoznajte sovo Uharico, Kraljevega kragulja, sokola...

Pri lovcu z ujedami boste spoznali 4 vrste ujed in se še sami fotografirali z ujedo in tako postali lovec z divjo ujedo. Na predstavitvenih točkah boste spoznali glavne značilnosti ujed, katere boste s tematsko knjižico nadgradili v poučno spoznavanje ujed. Točke bodo postavljene pred njegovim posestvom, katerega boste lahko tudi obiskali v času odprtih vrat.